Terapia grupowa (8 -12 osób)

Terapia grupowa polega na  rozwiązywaniu problemów osób w grupie, które mają trudności w relacjach z innymi, w rodzinie, w związkach, w pracy. Podczas terapii grupowej korzystamy z rożnych metod terapeutycznych: socjoterapii, muzykoterapii klinicznej, terapii mindfulness. Pacjenci stawiają sobie cele, ustalają normy, wspierają się nawzajem, pomagają sobie. Poznają własne możliwości, pracują nad emocjami i  samooceną. W bezpiecznej atmosferze wyrażają emocję, które są zablokowane i przeszkadzają w życiu codziennym, w kontaktach z przyjaciółmi, znajomymi, a także z rodziną. Terapia grupowa  to zaplanowany i systematycznie prowadzony proces w celu komunikowania się emocjonalnego oraz budowania silnego poczucia tożsamości .

Zastosowanie i cele terapii grupowej:

 • rozpoznawanie własnych emocji
 • praca nad problemem poprzez psychodramę muzyczną
 • podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie, akceptacji siebie
 • radzenie sobie ze stresem
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • panować nad agresją
 • ujawnienie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć
 • poprawa samopoczucia
 • uświadomienie sobie, jakie wzorce i komunikaty w dzieciństwie przenoszą się na obecne relacje(praca nad komunikatami)
 • umożliwianie swobodnego wyrażania siebie, własnej ekspresji werbalnej, ruchowej, wokalnej i uczuciowej
 • rozładowanie  i odreagowanie napięć emocjonalnych
 • zwiększanie wiary we własne możliwości i poprawa samooceny
 • uspokojenie, rozluźnienie, stan relaksu lub pobudzenia
 • pomoc w pozbywaniu się stresu
 • wyciszanie agresji
 • nauka komunikacji interpersonalnej