Roczne Szkolenie z Muzykoterapii dla terapeutów.

Muzykoterapia

„Tam gdzie nie może dotrzeć słowo, na pewno dotrze muzyka”

Muzykoterapia–  jest jedną z form psychoterapii wykorzystująca techniki muzyczne w celach diagnostycznych, leczniczych, terapeutycznych i wychowawczych. Muzykoterapia wykorzystuje elementy muzyki jako środka do stymulacji oraz ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej człowieka. Jest techniką przeżyciową i projekcyjną psychoterapii. Taki rodzaj psychoterapii polega na rozwiązywaniu problemów psychologicznych za pomocą aktywności muzycznych.

Muzykoterapia  jest  bardzo głęboką terapią, która jest przeprowadzona w szpitalach klinicznych i jest ważną częścią terapii podstawowej. W muzykoterapii ważnym elementem jest kontakt niewerbalny. Nie wszyscy potrafią powiedzieć z czym mają problem. Te traumy są tak głębokie, że dojście do nich czasami są niemożliwe na terapii werbalnej.

Głównym celem przekazu niewerbalnego ( poprzez grę na instrumentach) jest wyrażanie problemu, które są przekazem wewnętrznego stanu emocjonalnego pacjenta. Następnie następuję praca nad problemem i jego modyfikacja.

Głównym celem projekcji jest  docieranie poprzez słuchanie muzyki do ukrytych, nieświadomych przeżyć. Muzyka oddziałuje na podświadomość, przywołując wspomnienia. Pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów, mobilizuje wyobraźnię, ujawnia potrzeby i problemy.

Muzykoterapie trzeba traktować poważnie, ponieważ jest to praca na głębokich emocjach a dotarcie do nich jest sukcesem terapeutycznym.

Podczas szkolenia prezentowane są

techniki kierowanej wyobraźni pod muzykę (projekcie muzyczne),

wyrażanie siebie lub konkretnego problemu na instrumencie muzycznym

wyrażanie ekspresji siebie,

wyrażanie emocji, pracy z emocjami

wyrażanie złości, prawidłowego mówienia „stop”

stawianie granic,

techniki głębokiej relaksacji

techniki oddechowe

pracę z ciałem

emisja głosu, odblokowanie całego ciała

zabawy muzyczne/terapeutyczne(techniki stosowane w pracy z dziećmi)

Szkolenia z muzykoterapii obejmują 72 godziny/12 spotkań i odbywają się w Warszawie

Szkolenia z muzykoterapii  obejmują techniki pracy z pacjentami  w szpitalach  lub też w poradniach i gabinetach terapeutycznych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć  (w tym także studenci ):

  • psychoterapeuci
  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • nauczyciele
  • terapeuci zajęciowi