Co dziedziczymy po rodzicach?

Jak się okazuję, dziedziczymy nie tylko geny po naszych przodkach a także zaburzenia psychiczne,  depresję, lęki, fobię traumy, różnego rodzaju stresy, zespół stresu pourazowego PTSD,  zachowania, uzależnienia i t.d.

Trauma epigenetyczna to koncepcja w naukach biologicznych i psychologicznych, która odnosi się do teorii, że doświadczenia traumatyczne mogą wpływać na ekspresję genów i przekazywać się z jednego pokolenia na kolejne. Pomimo tego, że prowadzone są badania nad epigenetyką od kilkudziesięciu lat, badania nad związkiem między traumatycznymi doświadczeniami a zmianami epigenetycznymi oraz ich przekazywaniem potomstwu trwają nadal.

W jednym z eksperymentów przeprowadzonych na szczurach, zwierzęta były narażone na stresujące sytuacje, co doprowadziło do zmian w ich zachowaniu, takich jak zwiększony poziom lęku i niepokoju. Co ciekawe, te zmiany behawioralne zostały zaobserwowane następnie  u ich potomstwa, pomimo, że  potomstwo nie miało bezpośredniego kontaktu z traumatycznymi bodźcami i dorastało w normalnych i spokojnych warunkach.

Pamięć emocji, zwłaszcza ta związana z traumatycznymi doświadczeniami naszych przodków, może mieć silny wpływ na nasze życie. Jeżeli nie znamy historii rodziny to możemy mieć trudność ze zrozumieniem  skąd się biorą  te nasze przeżycia, lęki i emocję. Brak świadomości tych traumatycznych doświadczeń może prowadzić do powtarzania pewnych wzorców zachowań lub doświadczeń, które mają korzenie w przeszłości, ale nie są rozumiane w teraźniejszości.

Dlatego też istotne jest rozmawianie o historii rodziny i przeżyciach z przeszłości, zwłaszcza jeśli dotyczyły one traumatycznych wydarzeń. Uświadomienie sobie tych doświadczeń i zrozumienie ich wpływu może być pierwszym krokiem w procesie uzdrawiania zarówno  siebie jak i kolejnych pokoleń.

Ważne jest aby te badania były kontynuowane, ponieważ lepsze zrozumienie mechanizmów traumy epigenetycznej może prowadzić do opracowania skuteczniejszych metod interwencji i zapobiegania negatywnym skutkom traumy dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Anna Szmawonian

 

 

Na obrazku widzimy kobietę w długiej, żółtej sukni stojącą na polu. Jej włosy i sukienka rozwiewają się na wietrze. Z jej głowy wydobywa się stado ptaków, które rozprzestrzenia się w powietrzu. Na pierwszym planie, po prawej stronie, widoczny jest niebieski motyl. Tło obrazu to mglisty krajobraz z trawą i niewyraźnym horyzontem.