O mnie

Magister sztuki, wykładowca, psychoterapeuta, terapeuta mindfulness, muzykoterapeuta kliniczny, choreoterapeuta, socjoterapeuta, mentor.

Urodziłam się w Armenii. Od wielu lat mieszkam i pracuję w Polsce. Z rodzinnego domu wyniosłam miłość, szacunek, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Podchodzę do każdego pacjenta indywidualnie, z dużą empatią i wrażliwością. Praca jest moją pasją. Najważniejsze w mojej pracy terapeutycznej jest nawiązanie relacji z pacjentem, zbudowanie dobrej komunikacji, która oparta jest na zaufaniu, empatii i wzajemnym szacunku. Uwielbiam patrzeć jak pacjent wzmacnia się, nabiera sił i pozytywnej energii! Wtedy czuję dużą satysfakcję i wiem, że to co robię ma sens!

 Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w oddziale całodobowym w Klinice Nerwic Zaburzeń Odżywiania i Zaburzeń Osobowości prowadząc  terapie grupowe z muzykoterapii klinicznej, choreoterapii i arteterapii.

Ponadto pracowałam w Specjalistycznym Centrum Terapii , Klinice Gedeon Medica w Warszawie, w oddziale całodobowym zaburzeń psychicznych, zaburzeń odżywiania i chorób psychosomatycznych, prowadząc terapie grupowe z socjoterapii i choreoterapii a także w poradni Gedeon Medica, gdzie przyjmowałam także pacjentów indywidualnie.

Obecnie pracuję w Mazowieckim Szpitalu Psychiatrycznym  i w Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Allenort.

W swoim prywatnym gabinecie przyjmuję pacjentów indywidualnie a także prowadzę terapie grupowe z socjoterapii, muzykoterapii, mindfulness i choreoterapii „Ciało w Psychoterapii”.

Jestem autorem wielu artykułów w tym dla poradni psychologicznych.

Jestem wykładowcą muzykoterapii klinicznej w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie, a także wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Prowadzę treningi i konferencje ” Uważność i redukcja stresu”, wspierając pracowników firm i korporacji na różnych szczeblach zawodowych.

Prowadzę roczne szkolenia w zakresie muzykoterapii  dla psychologów, psychoterapeutów i terapeutów zajęciowych.

Edukacja. Ukończyłam Prestiżową Akademię muzyczną im. Komitasa w Erywaniu oraz  3 letnie Studia Podyplomowe z Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy Reparacyjnej w zakresie psychiatrii i psychoterapii, profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz rozwoju osobowości. Zafascynowana terapią mindfulness  ukończyłam  podyplomowe  studia na SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołeczego na wydziale Uważność i Współczucie. Ukończyłam także 2 letnie Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, gdzie uczyłam się także socjoterapii, choreoterapii, muzykoterapii i arteterapii. W tej chwili jestem w trakcie  4 letniej  Szkoły Psychoterapii w nurcie Gestalt.

Ponadto ukończyłam  kurs MBSR (Mindfulness-Based-Stress-Reduction). Program stworzony w Klinice Redukcji Stresu Uniwersytetu Medycznego Massachusetts w USA przez profesora Jona Kabat Zinna, a także kurs Choreoterapii Stosowanej w Psychiatrii (aktywność ruchowa w psychiatrii) Dr. Zofii Aleszko- „Taniec może leczyć”.

Uczestniczę w wielu szkoleniach i konferencjach wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne.

Pracuję z osobami zdrowymi psychicznie doświadczającymi trudności życiowych związanych z rozwodem, trudnościami w życiu codziennym a także rodzinnym, z niskim poczuciem własnej wartości, brakiem akceptacji siebie, swojego ciała, wyglądu, osobami z zaburzeniami nastroju, napadami złości i agresji, zaburzeniami emocjonalnymi, nieśmiałością, niską samooceną, samotnością, trudnością w kontaktach społecznych, lękami,  kryzysem zawodowym a także mobbingiem w pracy.

Moim największym doświadczeniem jest praca z pacjentami z zaburzeniem odżywiania (anoreksja, bulimia). Koordynuję zespołem terapeutycznym w skład którego wchodzą psychiatra, dietetyk kliniczny, terapeuta rodzinny, który zajmuje się pacjentami z zaburzeniami odżywiania.

Prowadzę konsultacje dla osób dorosłych a także dla dzieci i młodzieży od 13 roku życia, konsultacje wychowawcze dla rodziców, konsultacje rodzinne, terapie par.

Gabinet Terapii jest wszechstronnie przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym a także do prowadzenia terapii grupowych jak i szkoleń i kursów.

Zapraszam serdecznie

mgr Anna Szmawonian