Roczne Szkolenie z Muzykoterapii dla psychologów.

Muzykoterapia

„Tam gdzie nie może dotrzeć słowo, na pewno dotrze muzyka”

Muzykoterapia–  jest jedną z form psychoterapii wykorzystująca techniki muzyczne w celach diagnostycznych, leczniczych, terapeutycznych i wychowawczych. Muzykoterapia wykorzystuje elementy muzyki jako środka do stymulacji oraz ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej człowieka. Jest techniką przeżyciową i projekcyjną psychoterapii. Taki rodzaj psychoterapii polega na rozwiązywaniu problemów psychologicznych za pomocą aktywności muzycznych.

Muzykoterapia  jest  bardzo głęboką terapią, która jest przeprowadzona w szpitalach klinicznych i jest ważną częścią terapii podstawowej. W muzykoterapii ważnym elementem jest kontakt niewerbalny. Nie wszyscy potrafią powiedzieć z czym mają problem. Kontakt niewerbalny umożliwia wyrażanie problemu poprzez grę na instrumentach lub projekcji muzycznych (wizualizacji).

Głównym celem projekcji jest  docieranie poprzez słuchanie muzyki do ukrytych, nieświadomych przeżyć. Muzyka oddziałuje na podświadomość, przywołując wspomnienia. Pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów, mobilizuje wyobraźnię, ujawnia potrzeby i problemy.

Muzykoterapie trzeba traktować poważnie, ponieważ jest to praca na głębokich emocjach a dotarcie do nich jest sukcesem terapeutycznym.

Podczas szkolenia prezentowane są

techniki kierowanej wyobraźni pod muzykę (projekcie muzyczne),

techniki wyrażania siebie lub konkretnego problemu na instrumentach muzycznych

psychodrama muzyczna

emisja głosu/odblokowania całego ciała

zabawy muzyczne/terapeutyczne(techniki stosowane w pracy z dziećmi)

techniki głębokiej relaksacji

Szkolenia z muzykoterapii obejmują 72 godziny/12 spotkań i odbywają się w Warszawie

Szkolenia z muzykoterapii  obejmują techniki pracy z pacjentami  w szpitalach  lub też w poradniach i gabinetach terapeutycznych.

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest 100% obecność na zajęciach!

W szkoleniu mogą uczestniczyć  (w tym także studenci ):

  • psychoterapeuci
  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • nauczyciele
  • terapeuci zajęciowi