Terapia indywidualna

Terapia indywidualna

 

Zapraszam na terapie indywidualną wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i wzmocnienia emocjonalnego i psychicznego.

Korzyści z terapii:

 • Budowanie własnego „Ja”
 • Pokonywanie własnych ograniczeń
 • Akceptacji siebie i swoich możliwości
 • Budowanie zdrowych relacji społecznych
 • Budowanie zdrowych relacji rodzinnych
 • Pokonywanie trudności i podniesienie własnej samooceny
 • Poprawa samopoczucia
 • Świadomość problemu
 • Odzyskanie kontroli nad swoim życiem
 • Radzenie sobie z problemami, wyzwaniami i zmianami w życiu (rozwód)
 • Rozpoznawanie własnych emocji /wyrażanie  w prawidłowy sposób
 • Radzenie sobie ze stresem/rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez agresji
 • Wyrażanie swojego zdania w sposób akceptowalny społecznie
 • Zredukowanie stresu/napięć wewnętrznych
 • Podniesienie poczucia własnej wartości
 • Możliwość rozwoju
 • Praca z krytykiem wewnętrznym/ „Wewnętrzne dziecko”/Trudne wspomnienia