O mnie

Magister sztuki, wykładowca, terapeuta kliniczny, psychoterapeuta Integratywny (w trakcie  certyfikacji) obejmujący nurt behawioralno-poznawczy, Gestalt, psychodynamiczny i psychoterapii systemowej, terapeuta mindfulness, muzykoterapeuta kliniczny, choreoterapeuta, socjoterapeuta, arteterapeuta,  certyfikowany terapeuta umiejętności społecznych TUS SST , trener i mentor.

Jestem wykładowcą i terapeutą klinicznym. Z rodzinnego domu wyniosłam miłość, szacunek, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Podchodzę do każdego pacjenta indywidualnie, z dużą empatią i wrażliwością. Praca jest moją pasją. Najważniejsze w mojej pracy terapeutycznej jest nawiązanie relacji z pacjentem, zbudowanie dobrej komunikacji opartej na zaufaniu, empatii i wzajemnym szacunku. Dzięki nabytym umiejętnością i zdobytej wiedzy w swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do problemu pacjenta, przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach jego życia- emocjonalnego, społecznego, intelektualnego i fizycznego. Uwielbiam patrzeć jak pacjent wzmacnia się, nabiera sił i zaczyna nowe życie w pełni akceptując siebie ! Wtedy czuję dużą satysfakcję i wiem, że to co robię ma sens!

Prowadzę konsultacje/terapie dla osób dorosłych a także dla dzieci i młodzieży od 15 roku życia, konsultacje wychowawcze dla rodziców, konsultacje/terapie rodzinną, konsultacje/terapie par.

Zakres pracy: depresją, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Pomagam osobom mającym trudności  w akceptacji siebie i swojego życia, w trudności nawiązywaniu relacji z innymi, lękiem przed oceną i opinią, lękiem przed samotnością, wahaniami nastroju, osobom w trudnej sytuacji życiowej, po rozwodzie, po doświadczeniach traumatycznych.

Pierwsza konsultacja jest zawsze zapoznawcza. Decyzję o podjęciu terapii podejmujemy wspólnie z pacjentem po pierwszej konsultacji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w oddziale całodobowym w Klinice Nerwic Zaburzeń Odżywiania i Zaburzeń Osobowości prowadząc  terapie grupowe z muzykoterapii klinicznej, choreoterapii i arteterapii.

Ponadto pracowałam w Specjalistycznym Centrum Terapii , Klinice Gedeon Medica w Warszawie, w oddziale całodobowym zaburzeń psychicznych, zaburzeń odżywiania i chorób psychosomatycznych, prowadząc terapie grupowe z socjoterapii i choreoterapii a także w poradni Gedeon Medica, gdzie przyjmowałam także pacjentów indywidualnie.

Pracowałam także w Mazowieckim Szpitalu Psychiatrycznym Allenort (obecna nazwa Mazowiecki Szpital Mind Health im. prof. Antoniego Kępińskiego) prowadząc  terapie grupowe z choreoterapii „Ciało w Psychoterapii”.

a także w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego , gdzie przyjmowałam pacjentów indywidualnie.

Obecnie pracuję w swoim  Prywatnym Gabinecie,  przyjmuję pacjentów indywidualnie i prowadzę terapie grupowe  z socjoterapii, TUS, muzykoterapii, mindfulness i choreoterapii „Ciało w Psychoterapii”.

Jestem autorem wielu artykułów w tym dla poradni psychologicznych.

Jestem wykładowcą muzykoterapii klinicznej  a także jestem zaproszona na wykłady w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i do uczelni Łazarskiego  jako specjalista psychoterapii i muzykoterapii klinicznej.

Prowadzę treningi i konferencje ” Uważność i redukcja stresu”, wspierając pracowników firm i korporacji na różnych szczeblach zawodowych.

Prowadzę roczne szkolenia w zakresie muzykoterapii klinicznej dla psychologów, psychoterapeutów i terapeutów zajęciowych.

Edukacja

Jestem Absolwentką Akademii Muzycznej. Ukończyłam Studia Podyplomowe z Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy Reparacyjnej w zakresie Psychiatrii i Psychoterapii, profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz rozwoju osobowości. Jestem Absolwentką Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Jestem dyplomowanym terapeutą Socjoterapii, Choreoterapii i Arteterapii. Ukończyłam także  Studia Podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na wydziale Uważność i Współczucie (ang. mindfulness). Jestem Absolwentką szkolenia Treningu Umiejętności Społecznych TUS SST (social skill training). Ponadto ukończyłam  kurs MBSR (Mindfulness-Based-Stress-Reduction). Program stworzony w Klinice Redukcji Stresu Uniwersytetu Medycznego Massachusetts w USA przez profesora Jona Kabat Zinna, a także kurs Choreoterapii Stosowanej w Psychiatrii (aktywność ruchowa w psychiatrii) Dr. Zofii Aleszko- „Taniec może leczyć”. Uczyłam się w szkole psychoterapii Gestalt. Ukończyłam roczny staż w szkole Gestalt. Obecnie jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.

Uczestniczę w wielu szkoleniach i konferencjach wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne.

Swoją pracę poddaję również regularnym superwizjom.

Gabinet Terapii jest wszechstronnie przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym a także do prowadzenia terapii grupowych jak i szkoleń i kursów. Posiada  wygodne i eleganckie wnętrze a także dla bezpieczeństwa pacjentów  antywirusowy i antybakteryjny system oczyszczania powietrza.

Zapraszam serdecznie

Anna Szmawonian