O mnie

Anna Szmawonian

Psychoterapeuta integratywny, terapeuta kliniczny, terapeuta mindfulness, muzykoterapeuta kliniczny, choreoterapeuta, socjoterapeuta, arteterapeuta, terapeuta umiejętności społecznych TUS SST , trener i mentor; magister sztuki, muzykolog.

Jestem  wykładowcą i terapeutą klinicznym. Praca jest moją pasją. Podchodzę do każdego pacjenta indywidualnie z dużą empatią i wrażliwością. Moje dyplomy, certyfikaty, kursy dały mi ogromną rozszerzoną wiedzę a praca kliniczna w szpitalach i ośrodkach dała mi doświadczenie i możliwość bezpośredniej pracy z pacjentem. Najważniejsze w mojej pracy terapeutycznej jest nawiązanie relacji z pacjentem, zbudowanie dobrej komunikacji opartej na zaufaniu, empatii i wzajemnym szacunku. W swojej pracy terapeutycznej kieruje się holistycznym podejściem do problemu pacjenta, przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach jego życia- emocjonalnego, społecznego, intelektualnego, fizycznego i duchowego.  Uwielbiam patrzeć jak pacjent wzmacnia się, nabiera sił i zaczyna nowe życie w pełni akceptując siebie! Wtedy czuję dużą satysfakcję i wiem, że to co robię ma sens!

Prowadzę konsultacje/terapie dla osób dorosłych a także dla dzieci i młodzieży od 15 roku życia, konsultacje wychowawcze dla rodziców, konsultacje/terapie rodzinną, konsultacje/terapie par.

Pierwsza konsultacja jest zawsze zapoznawcza. Decyzję o podjęciu terapii podejmujemy wspólnie z pacjentem po pierwszej konsultacji.

Moje doświadczenia: zaburzenia odżywiania (anoreksja/bulimia), depresją, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia psychosomatyczne, OCD, bezsenność.

Pomagam również osobom mającym trudności w życiu osobistym, codziennym, w trakcie rozwodu lub po rozwodzie, w  „odnalezieniu siebie”,  w akceptacji siebie i swojego życia, w problemach życiowych,  w relacjach międzyludzkich, w relacjach interpersonalnych, osobom żyjącym w permanentnym stresie a także wspomagam rodziców w procesie wychowania dzieci  i prawidłowej komunikacji w rodzinie.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w oddziale całodobowym w Klinice Nerwic Zaburzeń Odżywiania i Zaburzeń Osobowości prowadząc  terapie grupowe z muzykoterapii klinicznej, choreoterapii i arteterapii.

Ponadto pracowałam w Specjalistycznym Centrum Terapii , Klinice Gedeon Medica w Warszawie, w oddziale całodobowym zaburzeń psychicznych, zaburzeń odżywiania i chorób psychosomatycznych, prowadząc terapie grupowe z socjoterapii i choreoterapii a także w poradni Gedeon Medica przyjmowałam  pacjentów indywidualnie.

Pracowałam także w Mazowieckim Szpitalu Psychiatrycznym Allenort (obecna nazwa Mazowiecki Szpital Mind Health im. prof. Antoniego Kępińskiego) prowadząc  terapie grupowe z choreoterapii „Ciało w Psychoterapii”.

a także w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego,  gdzie przyjmowałam pacjentów indywidualnie.

Prowadzę wykłady akademickie z problematyki psychoterapii, pracy z pacjentem, omawiając różne nurty psychoterapii, techniki i szkoły wraz z omówieniem praktyki pracy psychoterapeuty, na uczelni Łazarskiego  a także wykłady z „Redukcji stresu” w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

Obecnie prowadzę Prywatny Gabinet Terapii gdzie przyjmuję pacjentów indywidualnie a także prowadzę terapie grupowe  z socjoterapii, TUS, muzykoterapii, mindfulness i choreoterapii „Ciało w Psychoterapii” metodą Lowena. Także prowadzę treningi i konferencje ” Uważność i redukcja stresu”, wspierając pracowników firm i korporacji na różnych szczeblach zawodowych.

Prowadzę roczne szkolenia w zakresie muzykoterapii klinicznej dla psychologów, psychoterapeutów i terapeutów zajęciowych.

Jestem autorem wielu artykułów w tym dla poradni psychologicznych.

Edukacja

Jestem Absolwentką Akademii Muzycznej. Ukończyłam Studia Podyplomowe z Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy Reparacyjnej w zakresie Psychiatrii i Psychoterapii, profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz rozwoju osobowości. Jestem Psychoterapeutą  Integratywnym obejmujący nurt behawioralno-poznawczy, Gestalt, psychodynamiczny i psychoterapii systemowej ( w trakcie certyfikacji). Ukończyłam Studium Pracowników Medycznych i Społecznych-jestem dyplomowanym terapeutą Socjoterapii, Choreoterapii i Arteterapii. A także  Studia Podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na wydziale Uważność i Współczucie. Jestem absolwentką szkolenia Treningu Umiejętności Społecznych TUS SST (social skill training). Ponadto ukończyłam  kurs MBSR (Mindfulness-Based-Stress-Reduction). Program stworzony w Klinice Redukcji Stresu Uniwersytetu Medycznego Massachusetts w USA przez profesora Jona Kabat Zinna, a także kurs Choreoterapii Stosowanej w Psychiatrii (aktywność ruchowa w psychiatrii) Dr. Zofii Aleszko- „Taniec może leczyć”  a także Kurs pracy z ciałem metodą Aleksandra Lowena. Uczyłam się w szkole psychoterapii Gestalt. Ukończyłam roczny staż w szkole Gestalt. Jestem w trakcie certyfikacji w szkolę psychoterapii Integratywnej.

Uczestniczę w wielu szkoleniach i konferencjach wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Swoją pracę poddaję również regularnym superwizjom.

Gabinet Terapii jest wszechstronnie przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym a także do prowadzenia terapii grupowych jak i szkoleń i kursów. Posiada  wygodne i eleganckie wnętrze a także dla bezpieczeństwa pacjentów  antywirusowy i antybakteryjny system oczyszczania powietrza.

Zapraszam serdecznie

Anna Szmawonian