Terapia grupowa (8 -12 osób)

Terapia grupowa polega na regularnych spotkaniach w określonej grupie osób. W terapii grupowej uczestnicy dają sobie wzajemnie zrozumienie i współczucie, ponieważ często doświadczają tych samych trudności w życiu codziennym. Uczą się wyrażać emocje i radzić sobie ze swoimi problemami i trudnościami w relacjach z innymi, w rodzinie, w związkach, w pracy. Podczas terapii grupowej pacjenci poznają własne możliwości, pracują nad emocjami i  samooceną. W bezpiecznej atmosferze wyrażają emocję, które są zablokowane i przeszkadzają w życiu codziennym. Terapia grupowa  to zaplanowany i systematycznie prowadzony proces w celu komunikowania się emocjonalnego oraz budowania silnego poczucia tożsamości .

Zastosowanie i cele terapii grupowej:

 • rozpoznawanie własnych emocji
 • praca nad problemem poprzez psychodramę muzyczną
 • podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie, akceptacji siebie
 • radzenie sobie ze stresem
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • panowanie nad agresją
 • ujawnienie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć
 • poprawa samopoczucia
 • uświadomienie sobie jakie wzorce i komunikaty w dzieciństwie przenoszą się na obecne relacje
 • umożliwianie swobodnego wyrażania siebie, własnej ekspresji werbalnej, ruchowej, wokalnej i uczuciowej
 • rozładowanie  i odreagowanie napięć emocjonalnych
 • zwiększanie wiary we własne możliwości
 • poprawa samooceny
 • wyciszanie agresji
 • nauka komunikacji interpersonalnej