Terapia indywidualna

Terapia indywidualna

 

Zapraszam na terapie indywidualną wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i wzmocnienia emocjonalnego i psychicznego.

 • Budowanie własnego „Ja”
 • Pokonywanie własnych ograniczeń
 • Akceptacji siebie i swoich możliwości
 • Budowanie zdrowych relacji społecznych
 • Budowanie zdrowych relacji rodzinnych
 • Pokonywanie trudności i podniesienie własnej samooceny
 • Zmniejszenie negatywnych emocji
 • Zmniejszenie depresji i uczucia samotności
 • Zmniejszenie lęku
 • Radzenie sobie z problemami, wyzwaniami i zmianami w życiu
 • Rozpoznawanie własnych emocji i wyrażanie  w prawidłowy sposób
 • Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez agresji
 • Wyrażanie swojego zdanie w sposób akceptowany społecznie
 • Zredukowanie stresu i napięć wewnętrznych
 • Podniesienie poczucia własnej wartości

Wewnętrzne dziecko

Krytyk wewnętrzny

Trudne wspomnienia

Praca nad życzliwością/wdzięcznością/współczuciem